Trening "Pisanje konkretnih predloga praktične politike kao instrumenata za donošenje odluka" predstavlja dio projekta "Evropske vrijednosti za mlade", finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koji Juventas sprovodi u saradnji sa Centarom za monitoring - CEMI iz Podgorice i NVO Bonum iz Pljevalja. Cilj ovog projekta je povećanje doprinosa civilnog sektora koji radi sa mladim ljudima u procesu evropskih integracija Crne Gore, kao i davanje doprinosa promociji procesa evropskih integracija među mladima u Crnoj Gori. 

treninzi_1 treninzi_4 treninzi_5

Navedeni trening predstavlja drugi krug obuke za 30 predstavnika studentskih i omladinskih organizacija u Crnoj Gori, sa ciljem unapređenja vještina i znanja u oblasti istraživanja javnih politika. Trening je bio usmjeren na obuku učesnika o pisanju studija javne praktične politike. Navedena obuka je organizovana kroz kombinaciju predavanja ex katedra i interaktivnog rada, pri čemu se pruža dovoljno prostora za učesnike da diskutuju o određenim temama.

Krajnji rezultat treninga su napisane, a kasnije i objavljene četiri studije javne praktične politike na četiri različite teme iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, studentskih prava i mobilnosti mladih. Sve studije će biti predstavljene na nacionalnoj konferenciji koja će se organizovati na kraju projekta, u aprilu 2012. godine.

25. - 27. septembar 2011. godine, Budva, Crna Gora.

Prvi trening "Svrha djelotvornih prijedloga praktične politike kao instrumenata za donošenje odluka" se održao od 25-27. septembra 2011. godine u hotelu Montenegro u Budvi. Na treningu je učestvovalo 30 predstavnika studentskih i omladinskih organizacija. Svoje predstavnike na treningu su imali MAPSS (Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka), ‚‚ElSA" (studentska organizacija studenata pravnog fakulteta), ‚‚EESTEC" (Udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta), Studentski parlament Univerziteta Crne Gore, Studentski parlament Univerziteta Mediteran, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, NVO ‚‚Mladi vama", Kancelarija za mlade i razvoj Bijelog Polja, Sportsko udruženje studenata političkih nauka ‚‚Lider'', NVO ‚‚Prima", Crnogorski omladinski forum, kao i predstavnici Juventasa i CEMI-ja. 

treninzi_2 treninzi_3 treninzi_6

Navedeni trening se sproveo u okviru projekta ''Evropske vrijednosti za mlade'' koji uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori sprovodi NVO Juventas u saradnji sa Centrom za monitoring, CEMI iz Podgorice i NVO Bonum iz Pljevalja. Cilj projekta je povećanje doprinosa civilnog sektora koji se bavi mladima procesu evropskih integracija Crne Gore kao i promocija integracija među omladinom u Crnoj Gori.

Cilj navedenog treninga je bio poboljšanja kapaciteta studentskih i omladinskih organizacija. Na treningu su obrađivane teme definisanja javne praktične politike, pisanja prijedloga javne praktične politike, kao i njihove uloge u društvenim promjenama. Učesnici treninga su kroz predavanja stručnjaka iz pomenutih oblasti, kroz grupni i individulani rad obučeni o pisanju prijedloga javnih praktičnih politika, pri čemu su sami definisali probleme koje smatraju ključnim za oblast njihovog djelovanja. Pored toga, učesnici će na narednom treningu imati priliku da zajedno istraže problem i njegova moguća rješenja sadržana u tri studije koje će biti proizvod ovih treninga i kao takve biti predstavljene javnosti.