Trećim modulom održanim u Kolašinu završen je intenzivni kurs ’’Upoznaj Evropsku uniju’’. Tokom kursa 30 učenika iz 4 crnogorske srednje stručne škole obučeno je o osnovnim princima rada Evropske unije, njenoj istoriji, institucijama, ali i iskustvu Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu.

Učenici su nakon intenzivnog kursa stekli zvanje vršnjačkog edukatora, a stečeno znanje prenijeli su svojim školskim drugovima. Nakon svakog modula učenici su u svojim školama održali određen broj vršnjačkih edukacija na osnovu plana napravljenog uz pomoć iskusnih vršnjačkih edukatora. Posljednji dan svakog modula bio je posvećen upravo simulaciji vršnjačkih edukacija gdje su učesnici imali priliku da se pripreme za radionice koje ih očekuju, da uvježbaju nastup u svojim školama, ali i da se pripreme na eventualne reakcije, pitanja i reagovanja svojih školskih drugova i drugarica.

Vršnjačke radioce su sprovedene u sljedećim školama:

  • Srednja ekonomska škola ’’Mirko Vešović’’, Podgorica

  • Srednja elektrotehnička škola ’’Vaso Aligrudić’’, Podgorica

  • Srednja medicinska škola ’’Radovan Zogović’’, Berane

  • Srednja mješovita škola ’’Danilo Kiš’’, Budva

  • Srednja poljoprivredna škola, Bar

Radionice su sprovođene po ugledu na rad koji se odvijao tokom samih seminara. Nakon prvog i drugog modula učenici su sprovodili sadržajem slične radionice s obzirom na to da su obrađivane teme istrorije i institucija Evropske unije, ljudskih prava, procesu pridruživanja, kriterijumima koje je potrebno ispuniti, ulozi Parlamenta, Vlade, ali i civilnog sektora u ispunjavanju potrebnih standarda. Kako je treći modul sadržao predavanja i radioce dizajnirane za svaku školu posebno, tako su napravljeni i posebni planovi vršnjačih radionica. Ove radioce su imale za cilj edukaciju vezanu za konkretnu oblast kojom se učenici bave. Pa se tako govorilo o uticaju procesa pridruživanja na ekonomiju, promjenama u turizmu, novim načinima rada i mogućnostima u nauci, standardima u poljoprivredi itd.

 

   

 Radionice su počinjale igricom kako bi se učenici oslobodili i kako bi se kreirala opuštenija atmosfera za nastavak rada.

Dio radionice bio je posvećen grupnom radu tokom kojeg su učenici u manjim grupama razmjenjivali misljenja o temi kojoj je radioca bila posvećena.

 Po jedan učenik je ostatku odjeljenja prezentovao rezultate rada svoje grupe.

Nakon dugog odlaganja uzrokovanog teškim vremenskim neprilikama koje su nedavno pogodile našu državu, tim Juventasa je uspio organizovati poslednji, treći modul intenzivnog kursa"Upoznaj Evropsku uniju“,u periodu od 30.marta do 01.aprila 2012.godine, u Kolašinu. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sufinansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. 

 Modulu je prisustvovalo 28 učenika i učenica iz 5 srednjih stručnih koji su svoje dosadašnje znanje stečeno na prethodnim modulima o istorijatu i institucijam Evropske unije, obrazovnoj i omladinskoj politici EU i procesu evro-integracija Crne Gore, upotpunili sa osnovama komunitarnog prava, uz poseban osvrt na oblasti koje su od važnosti zanjihov oškolovanje.

Programska direktorica NVO ‚‚Expeditio" iz Kotora (www.expeditio.org)- gospođa Biljana Gligorić, upoznala je učesnike kursa sa principima zaštite životne sredine i održivim razvojem u Crnoj Gori i Evropskoj uniji. Učesnici su kroz predavanja i grupni rad imali priliku da nauče razliku između životne sredine i održivog razvoja, načela EU politike kada je u pitanju ova oblast, ali i da razumiju sam održivi razvoj i kreiraju svoja djelovanja u pravcu održivog razvoja.

Drugi dan modula bio je posvećen predavanju dr Miomira Jovanovic profesora Biotehničkog fakulteta u Podgorici, koji je učesnike upoznao sa poljoprivredom u Crnoj Gori i Evropskoj uniji, kroz analiziranje stanja crnogorske poljoprivrede i upoznavanje sa EU ciljevima i mjerama kada je u pitanju domen poljoprivrede. Nakon toga je dr Nikola Milović - profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, upoznao učesnike sa jedinstvenim tržištem Evropske unije i pojmom ekonomskih integracija, nakon čega je je dr Jovan Mirković profesor Prirodnomatematičkog fakulteta u Podgorici održao zanimljivo predavanje na temu "Nauka i tehnologija u Crnoj Gori i Evropskoj uniji“. Nakon ovako dobrog uvoda, profesori su podjelili učlesnike u 3 grupe koje su učestvovale u paralelnim predavanjima vezanim za komunitarnu tekovinu i EU sa osvrtom na oblasti poljoprivrede, ekonomije, turizma, nauke i tehnologije.

Poslednji dan intenzivnog kursa bio je posvećen simulaciji vršnjačkih radionica, kako bi učesnici stečeno znanje prenijeli i ostalimu čenicima svojih škola. Na taj način đačka populacija, koja je ciljna grupa ovog projekta, će biti upoznata sa istorijskim razvojem, kao i institucionalnim, pravnim, ekonomskim i socijalnim efektima, koje članstvo u EU podrazumijeva.

Prelijepo petomjesečno druženje tokom intenzivnog kursa završeno je dodjelom diploma vršnjačkih edukatora, uz nadu i veliku želju da ova ekipa okupi na još nekom Juventasovom projektu.

upoznaj-eu-modul2_7Drugi modul intenzivnog kursa ''Upoznaj Evropsku uniju'' održan je od 9-11. decembra 2011. godine u Kolašinu. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, po sredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,a  sufinansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. 

Modulu je prisustvovalo 29 učenika iz pet crnogorskih srednjih stručnih škola.

Uvodno predavanje bilo je posvećeno obrazovnoj politici u Evropskoj uniji, a održao ga je ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, gospodin Petar Turčinović. Učenicima su predstavljene mogućnosti koje pruža sistem obrazovanja u zemljama Evropske unije. Učenici su posebno bili zaintresovani za programe razmjene u kojima i sami mogu učestvovati.

U sklopu druge radionice pod nazivom ''Mladi i EU'' (Ivana Vujović i Maja Marković- NVO Juventas) učenici su imali priliku da u manjim grupama razmijene mišljenja o razlikama u njihovom životu i životu mladih u Evropskoj uniji. Učenici su se uglavnom složili da su njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji u prednosti kada se radi o kvalitetu obrazovanja, mogućnosti zapošljenja kao i raznolikosti i dostupnosti van-nastavnih aktivnosti. Među učesnicima se povela debata da li će članstvo u Evropskoj uniji doprinijeti povećanju bezbjednosti mladih ljudi. Učenicima su predstavljeni evropski programi i organizacije relevante za život mladih ljudi. Predavanje ''Uloga građana i civilnog društva u EU integracijama'' (Nikoleta Tomović- CEMI) osvrnulo se na rad nevladinog sektora i civilnog društva uopšte. Učenici su uvidjeli da pored zvanične vlasti i političkih partija postoje i drugi mehanizmi za unaprjeđenje procesa integracija. A kroz razmjenu iskustava došlo se do saznanja da su mnogi učesnici kursa i sami bili dio takvih aktivnosti. Sljedeće predavanje bilo je posvećeno ulozi Vlade u procesu integracija.

Ovo predavanje održala je gospođa Snežana Zečević iz Ministarstva vanjskih poslova. Gospođa Zečević je učenicima predstavila aktivnosti Vlade u procesu integracija s posebnim akcentom na Ministarstvo vanjskih poslova. Posljednje predavanje na drugom modulu bilo je posvećeno ulozi političkih partija i Parlamenta u EU integracijama. Predavanje je vodio Zlatko Vujović iz Centra za monitoring-CEMI. Ovo predavanje je bilo prilično interaktivnoi i učesnici su se bliže upoznali sa aktivnostima političkih partija u procesu integracija. Učesnici su na praktičnim primjerima spoznali značaj partija i parlamenta koji predstavljaju važne aktere u EU integracijama.

I na ovom, kao i na prvom modulu, učesnici su koristili svaku priliku za trenutke druženja. Tim prije što će sljedeće druženje biti tek sljedeće godine, u februaru 2012. godine.

upoznaj-eu-modul1_8Prvi modul intenzivnog kursa ''Upoznaj Evropsku uniju'' održan je u Kolašinu od 18-20. novembra 2011. Na modulu je učestvovalo po pet učenika iz pet crnogorskih srednjih stručnih škola: Srednja ekonomska škola ‚‚Mirko Vešović'' iz Podgorice, Srednja elektro-tehnička škola ‚‚Vaso Aligrudić'' iz Podgorice, Srednja mješovita škola ''Niko Rolović'' iz Bara (poljoprivredni smjer), Srednja mješovita škola ‚‚Danilo Kiš'' iz Budve (turistički smjer) i Srednja medicinska škola ‚‚Dr Branko Zogović''.

 

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, po sredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sufinansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. 

Na samom početku odrađene su uobičajne igrice upoznavanja kako bi se učesnici što bolje upoznali i kako bi se stvorila prijatnija atmosfera za rad u kojoj će učesnici slobodno iskazivati svoje mišljenje i postavljati pitanja. Nakon neformalnog uvoda uslijedilo je predavnje o istorijatu Evropske unije. Učenicima je predstavljena osnovna ideja Evropske unije i ciljevi formiranja. Posebno im je bio zanimljiv proces proširenja i put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Predavanje o institucijama Evropske unije učenicima je pomoglo da bolje razumiju ulogu Savjeta, Parlamenta, Komisije i drugih institucija o kojima su imali priliku da slušaju svakodnevno u medijima. Veliko intresovanje probudila je i prezentacija posvećena ljudskim pravima u Evropskoj uniji, ali i pravnom sistemu Unije uopšte.

Dio koji je bio najzanimljiviji srednjoškolcima je vršnjačka edukacija. U sklopu ove radionice učesnici su učili kako da na najbolji način prenesu stečeno znanje svojim vršnajcima. Posebno su zanimljive bile vježbe simulacije u kojima je improvizovan rad jedne radionice vršnjačke edukacije. Učesnici su istakli da je ova radionica uticala da steknu samopouzdanje i slobodnije govore pred grupom. Svaki slobodan trenutak iskorišten je za druženje i bolje upoznavanje učenika iz četiri crnogorska grada. Na kraju kursa bilo je vidno da svi učesnici željno iščekuju novo druženje.

TV Vijesti, Učenici Elektrotehničke škole ‚‚Vaso Aligrudić” iz Podgorice o učešću na Juventas-ovom prvom modulu “Upoznaj EU”.