contract

Kako bi realizacija projekta “Jačanje ličnog integriteta mladih” tekla po planu i bila sprovedena na kvalitetan način, projekti tim je odabrao srednje škole u kojima će se sprovoditi projekat, kako bi nakon toga sa svim izabranim školama potpisao memorandume o saradnji.

Potpisivanje memoranduma o saradnji ima za cilj obavezivanje potpisnica ovog dokumenta na ispunjavanja glavnog cilja projekta – poboljšanje ličnog integriteta mladih u Crnoj Gori uzrasta od 14-18 godina, kao i povećanje njihove spremnosti da prijave koruptivna djela i da se ponašaju u skladu sa zakonom. Odabrane škole i projektni tim Juventasa ovaj cilj planiraju ostvariti kroz podizanje svijesti mladih o važnosti sprečavanje koruptivnih radnji putem interaktivnih radionica, kao i kroz afirmaciju vannastavnih aktivnosti putem kontinuiranog rada na osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti u cilju unapređenja učeničkog standarda.

Memorandumi o saradnji su potpisani sa:

  • Srednjom građevinsko-geodetskom školom “Ing. Marko Radević”,

  • Srednjom ekonomskom školom “Mirko Vešović”

  • Srednjom elektrotehničkom školom “Vaso Aligrudić”,

  • Gimnazijom “25. Maj” iz Tuzi,

  • Srednjom medicinskom školom, i sa

  • Srednjom stručnom školom “Ivan Uskoković”.

Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji, u svakoj od navedenih škola je započeta realizacija teatarskih radionica sa temom „Korupcija u obrazovanju“.