teatarske radionice

Glavna aktivnost projekta “Jačanje ličnog integriteta mladih”, predstavlja sprovođenje teatarskih radionica, za koje je projektni tim Juventas-a i Atak-a prevashodno pripremio scenario a nakon odabira učenika i pripreme materijala i rekvizita, krenuo u njihovu realizaciju. Teatarske radionice su se sprovele u svih šest odabranih srednjih škola. Ovakav tip radionice se odigrava u vidu simulacije suđenja, u kojoj su svi učesnici (đaci) akteri, odnosno glumci u ulogama tužilaca, svedoka, tuženih, advokata ili porote, a njihov zadatak je da riješe tri potencijalna slučaja sumnje koruptivne radnje na polju srednjoškolskog obrazovanja.

Svakoj od radionica su prisustvovala po 2 dramaturga iz NVO Atak, koji su bili dodatna podrška u realizaciji radionic, kao i mladi crnogorski glumci koji su imali ulogu sudije. Na kraju svake dvočasovne radionice, učenici/ce su izlazili iz svojih uloga tužilaca, svedoka, tuženih, advokata i porote, a potom pričali o raznoraznim slučajevima korupcije u obrazovanju. Zatim su na kreativno pripremljenim flip chartovima ostavljali svoje poruke o korupciji. Neke od zanimljivih poruka bile su: „Svi smo isti. Prijavi korupciju.“; Živjeli bez korupcije! “; „Potrudite se da sami steknete svoje znanje i ocjene uz vrijedan rad i trud, a ne uz pomoć mita i korupcije!“; „Prijaviću! “; „Kupljeno i stvarno stečeno znanje nije isto i nikad neće biti.“; „Korupcija treba da se kažnjava najstrožijim kaznama:“; „Znanjem do uspjeha! Nema drugog puta.“; Hiljadu „veza“ ne može da zamjeni znanje.“; „Znanje je jedina stvar koju nam niko ne može oduzeti!“; „Prijavi korupciju zato što ćemo jedino tako biti jednaki!“; „Uči! Trebaće ti! “; „Korupcija nikom ne pomaže.“; „Plati, pa pati! “, „Prijavi korupciju! STOP korupciji!“.

Prva teatarska radionica je održana u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ 13.11.2013. godine u svečanoj sali ove škole. Radionici je prisustvovalo 20 učenika/ca, a glumica Ana Vujošević je vodila radionicu i bila u ulozi sudije.

teatarske radionice_1 teatarske radionice_2 teatarske radionice_3

Radionica u Srednjoj ekonomskoj školi „Mirko Vešović“, održana je 15.11.2013. godine i predstavljala je jednu od najboljih radionica, s obzirom da su učesnici/ce radionice bili sa pravnog smjera ove škole, tako da im je tematika same radionice (suđenje) izuzetno odgovarala i koristila. Radionicu je vodila mlada glumica Julija Milačić, dok je radionici prisustvovalo 26 đaka.

teatarske radionice_4 teatarske radionice_5 teatarske radionice_6

Sledeća teatarska radionica je održana u jednoj od velikih učionica Srednje građevinsko-geodetske škole „Ing. Marko Radević“, i to 20.11.2013. godine. Za radionicu u ovoj školi je vladalo ogromno interesovanje, a istoj je prisustvovalo 34 đaka. U ulozi sudije je bila glumica Radmila Božović, koja je uspjela da animira i zainteresuje ovako brojnu grupu mladih za temu korupcije u obrazovanju.

teatarske radionice_7 teatarske radionice_8 teatarske radionice_9

U Gimnaziji „25. Maj“ iz Tuzima teatarska radionica je održana 22.11.2013. godine. Na ovoj radionici smo započeli saradnju sa glumicom Ivonom Čović sa kojom je najviše upoznata crnogorska mlađa populacija. Radionica je trajala oko 2 sata, a istoj je prisustvovalo 22 učenika/ca.

teatarske radionice_1 teatarske radionice_2 teatarske radionice_3

Novembar mjesec 2013. godine smo priveli kraju održavanjem radionice u Srednjoj medicinskoj školi, dana 26.11.2013. godine. S obzirom da smo dobili odjeljenje farmaceuta, ovoj radionici je prisustvovalo 25 učenica i svega 4 učenika, što nije omelo sjajnu dinamiku i upješnost radionice. Glumica Ivona Čović je i ovog puta vodila radionicu i bila u ulozi sudije.

teatarske radionice_4 teatarske radionice_5 teatarske radionice_6

Poslednja teatarska radionica je održana 11.12.2013. godine u Srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković“. Saradnja sa upravom škole je bila i više nego odlična, a đaci ove škole zainteresovani za neformalno obrazovanje, s obzirom da nemaju priliku da se toliko često bave njim u svojoj školi. Sudija je i ovog puta bila glumica Ivona Čović, dok je radionici prisustvovalo 27 đaka.

teatarske radionice_7 teatarske radionice_8 teatarske radionice_9