Teatarska radionica "Jačanje ličnog integriteta mladih" održana je 15. 11.2013. godine u Srednjoj ekonomskoj skoli "Mirko Vešovic".

13.11.2013 održana je teatarska radionica "Jačanje ličnog integriteta mladih" i u Srednjoj elektrotehničkoj školi "Vaso Aligrudić".

Tetarska radionica realizovana je i u Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi "Ing. Marko Radević" dana 20.11.2013. godine.

U Gimnaziji "25. maj" Tuzi takođe je održana teatarska radionica "Jačanje ličnog integriteta mladih"  dana 22.11.2013. godine.

Teatarska radionica "Jačanje ličnog integriteta mladih" održana je 26.11.2013. godine u Srednja medicinka škola, Podgorica.

Teatarska radionica održana je i u Srednjoj stručnoj školi "Ivan Uskoković" dana 11.12.2013.godine.

Glumci su đaci navedenih škola, koji su simulirali suđenje osuđenima za korupciju u sektoru obrazovanja.

Cilj projekta pod nazivom "Jačanje ličnog integriteta mladih" odnosi se na poboljšanje ličnog integriteta mladih u Crnoj Gori uzrasta od 14-18 godina u pogledu povećanja njihove spremnosti da prijave koruptivna djela i da se ponašaju u skladu sa zakonom.

Projekat je finansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu, a sprovodi ga NVO Juventas u partnerstvu sa NVO Atak.