07 - 11. februar 2011. godine, Budva Crna Gora.

U okviru projekta "Osnaživanje kapaciteta za efektnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: Izgradnja kapaciteta učeničkih zajednica u Crnoj Gori" održan je seminar u Budvi u hotelu Residence, Miločer, u periodu od 7. do 11. februara 2011. godine. Na seminaru je učestvovalo 18 srednjoškolaca iz Pljevalja, Podgorice, Tuzi i Ulcinja, tri predstavnika neformalne grupe srednjoškolaca, osnivača Unije srednjoškolaca Crne Gore - UNSCG, kao i gost iz Bosne i Hercegovine, predstavnik Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine - ASuBiH.

Srednjoškolci su predstavnici četiri srednje škole:

  • Srednja ekonomska škola ‚‚Mirko Vešović" iz Podgorice

  • Srednja mješovita škola ‚‚ Bratstvo jedinstvo" iz Ulcinja

  • Gimnazija ‚‚25.maj" iz Tuzi

  • Gimnazija „Tanasije Pejatović" iz Pljevalja.

Tokom četiri dana seminara, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa načinima funkcionisanja učeničkih parlamenata, kao i o osnovama odnosa sa javnošću i pisanja projekata. Pored toga, učesnici su sami osmislili i napisali četiri manja projekta vezane za svoje učeničke parlamente i pripremili se za implementaciju istih. Druženje učesnika sa predstavicima-osnivačima Unije srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG) i predstavnikom Asocijacije srenjoškolaca u Bosni i Hercegovini (AsuBiH), učesnicima je omogućilo da kroz primjere njihovih aktivnosti uvide zašto je važno biti dio učeničkog parlamenta svoje škole.

Evaluacije sa treninga su pokazale da je ovo iskustvo učesnicima seminara doprinijelo u razvoju ličnosti ovih mladih ljudi, njihovom obrazovanju i razvijanju novih znanja i vještina, a samim tim se nadamo da će doprinijeti i boljim rezultatima škole. Ovaj projekat je omogućio interakciju između mladih ljudi različitog kulturnog i socijalnog porijekla, što je uticalo na smanjenje predrasuda i multikulturalno učenje svih uključenih. Planirano je da cjelokupan projekat bude predstavljan na press konferenciji na kraju projekta.