unija logotiopi1 unija logotiopi2 unija logotiopi3

NVO Juventas  u  saradnji sa  Unijom  srednjoškolaca  Crne Gore  zapocinje realizaciju projekta ,,Join Youth Voices“, koji je finansijski podržan od strane Schüler Helfen Leben - SHL fondacije (www.schueler-helfen-leben.de).

Glavni cilj projekta se odnosi na jačanje demokratskih potencijala mladih ljudi u Crnoj Gori i njihovog aktivnog učešća u društvu, kroz izgradnju nacionalne krovne organizacije sastavljene od učeničkih parlamenata svih crnogorskih srednjih škola.

Kao početnu aktivnost projekta, planirana je panel diskusija sa učeničkim parlamentima i drugim učenicima u svim srednjim školama u Crnoj Gori, kako bismo im predstavili Uniju srednjoškolaca Crne Gore i promovisali ideje daljeg rada Unije kao krovne organizacije, koja bi bila glavni faktor učešća srednjoškolaca u procesu donošenja odluka, kada je omladinska politika u pitanju.

Glavni dio projekta predstavlja Nacionalna godišnja konferencija, koja će obuhvatiti 100 učesnika iz svih crnogorskih učeničkih parlamenta, a koja je planirana za februar 2015. godine. Na Konferenciji će prisustvovati i predstavnici unija srednjoškolaca Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji će prenijeti svoja iskustva našim srednjoškolcima. Na Konferenciji će se izabrati i novi menadžment Unije srednjoškolaca Crne Gore, za koji će naknadno biti organizovan trening jačanja organizacionih kapaciteta. Važno je istaći da će svi odabrani učesnici Konferencije imati priliku da osim usvajanja znanja i iskustva kolega iz Crne Gore i regiona, moći da se prijave za članstvo i rad u Uniji srednjoškolaca Crne Gore. Kako bi sam rad Unije bio održiv, planirana je organizacija sastanaka i potpisivanje memoranduma o saradnji između predstavnika Unije srednjoškolaca Crne Gore i Ministarstva prosvjete Crne Gore i Uprave za mlade i sport. Cjelokupan projekat biće takođe predstavljen na završnoj pres konferenciji.

Projekat će biti realizovan u periodu od 12 mjeseci, počev od septembra 2014 godine.