stav-leaflet

 

U sklopu projekta "Srednjoškolski stav ", koji se realizuje uz saradnju i finansijsku podršku  Shüler Helfen Leben- SHL fondacije(www.schueler-helfen-leben.de) kreiran je promotivni materijal -  lifleti sa sažetim informacijama o aktivnostima projekta. Lifleti ,, Srednjoškolski stav” sadrže informacije o pomenutom projektu.

Neke od informacija koje se mogu pročitati na lifletu su o glavnim ciljevima projekta i projektnim aktivnostima.Takođe, sadrži informacije o tome šta sve obuhvata rad Unije srednjoškolaca i koliko angažovanje u radu Unije može da bude zanimljivo i korisno za svakog srednjoškolca i srednjoškolku.

pdfSrednjoškolski stav

pdffascikla.pdf

pdfblok_A5.pdf

pdfakreditacije_10x6.pdf