Konferencija održana 27. decembra 2011. godine u organizaciji NVO ‚‚Juventas" predstavlja završnicu 11-omjesečnog IPA projekta prekogranične saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine "Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograničnom regionu: "Mladi u zajedničkoj akciji", koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sufinansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. Projekat realizuje NVO Juventas u saradnji sa nevladinom organizacijom Asocijacija XY iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta jeste osnivanje i osnaživanje učeničkih parlamenata iz deset crnogorskih i bosanskih srednjih škola. Na konferenciji je govorila: predstavnica Kancelarije za mlade, pri Upravi za mlade i sport, Jelena Miljanić o omladinskom aktivizmu i rezultatima svojih projekata, Marija Ružić- Koordinarorka omladinskog programa iz Juventasa, Maja Marković- asistent na projektu, kao i učenici četiri crnogorske srednje škole koji su predstavili rezultate svojih projekata (SMŠ ‚‚17. septembar" Žabljak, Gimnazija ‚‚Miloje Dobrašinović" Bijelo Polje, SMŠ „Vuksan Đukić" Mojkovac, Gimnazija ‚‚Stojan Cerović" Nikšić, SMŠ ‚‚Braća Selić" Kolašin).

Projektom je obuhvaćeno najmanje 2000 srednjoškolaca iz crnogorskih gradova. Zajedničke aktivnosti bosanskih i crnogorskih učenika predstavljaju najvažniju komponenta ovog projekta, jer su omogućile umrežavanje mladih naše dvije zemlje, kroz koje su razvijali zajedničke ideje i projekte, a koji su doprinijeli boljim razultatima njihovih škola. Mladi su usvojili važne vještine osmišljavanja promjene, pisanja projekata, upravljanja projektom. Naučili su kako sami mogu doprinijeti poboljšanju uslova u svojoj školi i lokalnoj zajednici. Pokazali su svojim primjerom kako se može kreativno koristiti vrijeme u korist svih i kako udruženi mogu doći do konkretnih rezultata u kojima zajedno sa vršnjacima i upravom škole mogu uživati.

Obuku tokom projekta je uspješno završilo po 6 učenika iz 10 crnogorskih i bosanskih škola. Tokom 11 mjeseci, realizovan je veliki broj aktivnosti, od kojih su najznačajniji: seminari u Petrovcu, Jahorini, istraživanje o srednjoškolcima o đačkom aktivizmu, međusobne posjete bosanskih i crnogorskih škola, realizacija školskih projekata u svim školama itd. Ove aktivnosti su omogućile umrežavanje mladih iz Crne Gore i Bosne. Projekat je, takođe, omogućio i interakciju između mladih različitog kulturnog i socijalnog porijekla, što je uticalo na smanjenje predrasuda i multikulturalno učenje svih uključenih. Na osnovu sjanih razultata postignutih projektima ne sumnjamo da će učenici nastaviti sa zajedničkim aktivnostima.