Srednja mješovita škola ‚‚Vuksan Đukić'', Mojkovac - Srednja škola ‚‚Rogatica", BiH

Naziv projekta: Dogovor dvorište gradi

 

Srednjoškolci iz Mojkovca i Rogatice su odlučili da kroz ovaj projekat urede dvorišta svojih škola što će biti svojevrstan poklon njihovim školama, ali i budućim generacijama. U sklopu projekta održane su tri radne akcije u kojima su učestvovali učenici i profesori Srednje mješovite škole ‚‚Vuksan Đukić'', ali i drugi građani Mojkovca što govori o tome da je i lokalna zajednica prepoznala trud koji su mojkovački srednjoškolci uložili.

Na prvoj, kako su je sami učenici nazvali ‚‚radnoj akciji" radilo se na čišćenju dvorišta i sakupljanju otpadaka. Druga i treća akcija održane su u oktobru i novembru 2011, a radilo se na sađenju jednogodišnjih biljaka, uređivanju i orezivanju postojećih stabala i sakupljanju lišća. Učenici su osmislili i izgled korpi za otpatke koje će sa prvim proljećnim danima biti postavljene u školskom dvorištu.

Mojkovčani su i ovim projektom pokazali da im kreativnosti i dobre volje ne nedostaje, pa se nadamo da će i zimski mjeseci biti ispunjeni jednako uspješnim akcijama učeničkog parlamenta.

Srednja mješovita škola ‚‚Braća Selić'', Kolašin - Srednja škola ‚‚Mostar", BiH

Naziv projekta: Suzbijanje rizičnog ponašanja mladih

 

Kolašinski i mostarski srednjoškloci su ovaj projekat vidjeli kao pravu priliku da se pozabave, po njihovom mišljenju, jednim od najozbiljnijih problema svojih vršnjaka, a to je rizično ponašanje. Oni su smatrali da je preveliki broj mladih u Kolašinu i Mostaru koji konzumiraju alkohol, cigarete ali i druge psihoaktivne supstance. Takođe, kao ozbiljan problem prepoznali su i vršnjačko nasilje. Zbog toga su odlučili da kroz podjelu promotivnog materijala, javne tribine i debate ukažu svojim vršnjacima na potencijane opasnosti ovakvog ponašanja i na sve predosti zdravih stilova života.

U sklopu projekta održana su i tri predavanja, kojima je prisustvovalo oko stotinjak učenika. Važno je pomenuti da su predavanjima prisustvovali i učenici ekonomske škole, kao i to da je ostvarena saradnja sa stručnjacima iz oblasti prevencije koji su takođe sa učenicima podijelili dio svog znanja. Jednom predavanju prisustvovali su učenici iz Jablanice i time dali podršku svojim drugarima iz Kolašina. Nadamo se da će učenički parlament gimnazije ‚‚Braća Selić'' i u budućnosti nastaviti sa promocijom zdravih stilova života.

Srednja mješovita škola ‚‚17. Septebmar'', Žabljak - Srednjoškolski centar Foča, BiH

Naziv projekta: Poboljšanje kulturno-umjetničke ponude Žabljaka i Foče

 

S obzirom na to da su prethodno već sarađivali, srednjoškolcima sa Žabljaka i iz Foče nije bilo teško da se dogovore oko zajedničkih aktivnosti. Oni su odlučili da porade da poboljšanju kulturno-umjetničke ponude svojih gradova.

Po njihovom mišljenju, u Foči i Žabljaku je dosta talentovanih mladih ljudi koji nemaju priliku da na pravi način iskažu svoje mogućnosti, pa su odlučili da im kroz ovaj projekat pruže šansu za to. Nakoh dugog pripremnog perioda kada su se sređivali svi detalji organizacione prirode, u Foči je održana izložba likovnih radova učenika škole, a na Žabljaku takmičenje za "Zlatni glas Žabljaka'' u sklopu tradicionalnog novogodišnjeg festivala koji škola održava svake godine. Cio program realizovan je od strane samih učenika što je bila odlična prilika da pokažu svoje muzičke, plesačke, ali i voditeljske sposobnosti. Žabljačani su se i ovog puta pokazali kao dobri domaćini, jer su na samoj priredbi ugostili učenicu iz Rožaja, ali i svoje vršnjake iz Foče.

Pored takmičenja u pjevanju, organizovana je školska izložba, ali i javna debata na temu: "Ulaskom u EU, u Crnoj Gori će doći do bolje zaštite prirodne sredine, čime će se doprinijeti održivijem razvoju Crne Gore".

Poster na kome je program Festivala možete preuzeti ovdje.

Vidimo se na sljedećem Novogodišnjem festivalu na Žabljaku! :)

Gimnazija ‚‚Miloje Dobrašinović'' Bijelo Polje - Mješovita srednja škola "Jablanica", BiH

Naziv projekta:Gimazijalac

Srednjoškolci iz Bijelog Polja i Jablanice su se još na drugom seminaru na Jahorini opredijelili za zajednički rad na izradi školskog lista. Nešto lakši posao imali su Bjelopoljci s obzirom na to da su već imali formiranu novinarsku sekciju i da su prethodne godine izdali jedan broj školskog lista nazvanog simbolično ‚‚Gimnazijalac''. Za njihove drugare iz Jablanice ovo je, međutim bilo potpuno novo iskustvo i svaka pomoć u stvaranju prvog broja ‚‚Mladosti'' je bila dobrodošla.

Na početku školske godine novinasrka sekcija je ponovo oformljena, ciljevii su određeni, dužnosti podijeljene i rad je mogao da počne. U hodniku škole postavljena je kutija u koju su đaci, ali i profesori mogli da stavljaju svoje prijedloge i želje o tekstovima koje žele da čitaju u listu svoje škole. Veliki broj učenika bio je angažovan na pisanju tekstova, izvještaja, pjesama i članaka. ‚‚Gimnazijalac'' je svakim danom bivao sve kompletniji i sve više je odražavao kreativnost, znanje i posvećenost bjelopoljskih učenika. A kako bi se iskoristili svi potencijali i svi talenti škole na grafičkom dizajnu radili su članovi informatičke sekcije škole. Krajem decembra 2011. godine oba školska lista ugledala su svjetlost dana i postali su pravi reprezenti svojih imena: ‚‚Gimnazijalac'' i ‚‚Mladost''.

 

Gimnazija ‚‚Stojan Cerović,Nikšić- Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo

Naziv projekta: Iz našeg ugla

 

Cilj ovog projekta je unaprjeđenje rada učeničkog parlamenta i poboljšanje imidža škole. Nosioci projekta planiraju da što veći broj učenika upoznaju sa aktivnostima i značajem učeničkog parlamenta. Učenici u učeničkom parlamentu treba da prepoznaju organizaciju koja će im pomoći u rješavanju problema i ostvarenju ciljeva. U školi je planirana obuka grupe učenika - fotografa, kurs fotografije i ažuriranje sajta. U školi će biti postavljen info-desk sa ciljem dobre informisanosti učenika o aktivnostima učeničkog parlameta, aktuelnih projekata i mogućnostima uključivanja.