Juventas je jedna od najstarijih i najaktivnijih omladinskih organizacija u Crnoj Gori. Od samog nastanka 1996. godine okuplja srednjoškolce i studente koji žele da aktivno učestvuju u društvenim dešavanjima i time utiču na svoju budućnost. Do sada, više od 1000 mladih ljudi bilo je angažovano na realizaciji Juventasovih projekata. Trenutno, naše članstvo broji više od 100 srednjoškolaca i studenata. Jedna od glavnih Juventasovih aktivnosti je rad sa mladima i realizacija aktivnosti koje doprinose osnaživanju kapaciteta mladih i njihovom aktiviranju u društvu.
Juventas teži da svojim radom podstakne mlade da budu što više uključeni u dešavanja u svojoj zajednici, da slobodno izraze svoje mišljenje i ideje kao i da nesmetano iskažu svoje potencijale i kreiraju svoju budućnost u skladu sa njima. Osnovna programska stremljenja omladinskog programa Juventasa su fokusirana na sljedeće oblasti:

1. razrješenje konflikta
2. edukacija
3. ljudska prava
4. aktivno učešće
5. održivi razvoj
6. kultura i umjetnost
7. zdravi stilovi života
8. mediji.

Sve svoje programe Juventas realizuje uz značajno učešće mladih ljudi, jer upravo riječ juventas označava ujedno snagu mladosti i zaštitnicu mladih.

Tokom ove godine Juventas će nastaviti sa već tradicionalnim projektima, ali će takođe krenuti u realizaciju nekih novih. Samostalno ili kroz saradnju sa organizacijama iz zemlje i regiona, vjerujemo da će realizacija projekata imati podjednako dobre rezultate, kao i svih prethodnih godina.

Projekti koje Juventas ove godine realizuje su:

1. Evropske vrijednosti za mlade

2. Mladi u zajedničkoj akciji

3. Volonterski centar

4. Učešće u programu "Mladi u akciji"

5. Jačanje kapaciteta učeničkih zajednica

6. Participacija mladih - primjeri dobre prakse

Juventas je 2010.godine postao član Youthnet-a -evropske omladinske mreže koja predstavlja partnerstvo između nevladinih organizacija iz Evropske unije, jugoistočne i istočne Evrope, kao i zemalja sa područja Kavkaza.
YouthNet ima za cilj stvaranje odgovornog društva kroz evropsko partnerstvo što bi se pozitivno odrazilo na lokalne zajednice uključene u projekat.