10. decembar predstavlja Međunarodni dan ljudskih prava, te je tim povodom NVO Juventas u saradnji sa Kancelarijom za mlade 2009. godine organizovao cjelodnevnu kampanju u svim srednjim školama u Podgorici. Za obiležavanje dana ljudskih prava odabran je 10. decembar jer je na taj dan 1948. proglašena Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Prvi član te deklaracije glasi: "Svi ljudi rođeni su slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima".

Navedenoj kampanji je prethodio dvodnevni seminar za dvadesetak srednoškolaca i studenata u novembru 2009. godine u Baru. Na tom seminaru naši volonteri su imali priliku da razgovaraju sa pomoćnicom ombudsmana, gospođom Marijanom Laković, i na taj način se upoznaju sa mehanizmima zaštite svojih prava. Tom prilikom učesnici seminara su razvili ideju za kampanju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i sami učestvovali u kreiranju i pravljenju video i audio materijala za tu priliku. Takođe, tokom novembra 2009, Juventasovi volonteri su učestvovali i nizu radionica na temu ljudskih prava, kako bi se pripremili za predstojeću kampanju. Radionice su vođene od strane stručnjaka iz oblasti ljudskih prava.

Finalni dio kampanje predstavljala je promocija ljudskih prava u srednjim školama u Podgorici pod nazivom "Da li znaš da treba da znaš", tokom koje su Juventasovi volonteri promovisali video i audio materijal kampanje i distribuirali promotivne i informativne materijale koji su vezani za ljudska prava, putem kojih su vršnjacima prenijeli svoje viđenje ljudskih prava, ali i široj javnosti - emitovani su i na TV i radio stanicama, a svi materijali sa kampanje se mogu naći i na facebook strani "Da li znaš da treba da znaš".

Pored dijeljenja promotivnih materijala kroz 7 srednjih škola u Podgorici, podijeljeno je i 600 kartica (342 važećih i 258 nevažećih), putem kojih smo pitali srednjoškolce šta oni misle koja su za njih najvažnija prava.

Kartice su se dijelile u 7 podgoričkih srednjih škola: u Gimnaziji, Ekonomskoj, Trgovinskoj, Elektrotehničkoj,

Mašinskoj, Medicinskoj i Građevinskoj. Prva 3 mjesta zauzeli su: pravo na slobodu, pravo na ljubav i pravo na život.