memorandum

Od 03-07. decembra 2012. godine u Kolašinu omladinski program Juventas-a je održao petodnevni seminar usmjeren na jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata u crnogorskim srednjim školama. Rad i druženje u sniježnim uslovima prijali su cijeloj ekipi.

Dvadeset srednjoškolaca i srednjoškolki iz S.M.Š. „Danilo Kiš“ (Budva), Gimnazije „30. septembar“ (Rožaje), S.E.Š. „Vaso Aligrudić“ (Podgorica) i S.M.Š. „Bećo Bašić“ (Plav), su se okupili u namjeri da pronađu načine kako da ojačaju i osnaže svoje školske zajednice. Nakon početne dobrodošlice, upoznavanja i zanimljivih igara, učesnici su počeli sa ozbiljnijim radom, predstavljajući svoje učeničke parlamente i aktivnosti kojima se bave. Na taj način cijeloj ekipi seminara je omogućen uvid u način funkcionisanja učeničkih parlamenata uključenih škola. Predavanja i obuke iz oblasti aktivizma i participacije mladih (Jelena Dacić), zakonodavnog okvira u oblasti učeničkih parlamenata u Crnoj Gori i primjera dobre prakse (Marija Ružić), rezultata istraživanja (Ivana Vujović), pisanja projekata (Boško Nenezić), odnosa sa javnošću, zastupanja i lobiranja (Milena Kalezić), izuzetno su koristila svim učesnicima/ama. Osim toga, gosti iz Uprave za mlade i sport (Bojana Bulatović i Krsto Vukadinović) i Unije srednjoškolaca Crne Gore (Filip Kečina) su upoznali srenjoškolce/ke sa njihovim organizacijama i aktivnostima koje sprovode u cilju jačanja omladinske na nacionalnom nivou, što je takođe predstavljalo bitan dio ove obuke.

Tokom seminara posebna pažnja je bila posvećena obuci srednjoškolaca/ki o pisanju i sprovođenju projekata. Podjeljeni po školama, učesnici/ce su osmislili ideje za projekte i većim dijelom ih napisali. Ova obuka je ocjenjena kao najbolja i najkorisnija za buduće funkcionisanje učeničkih parlamenata.

UP projekti će biti završeni do kraja ove godine, a implementirani nakon zimskog raspusta. Vjerujemo da će se tokom realizacije ovih školskih projekata, učesnicima seminara pridružiti i njihovi drugari i drugarice iz škole, što će svakako doprinijeti boljem kvalitetu realizacije istih.

Projekat „Okupi ekipu“ je finansijski podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju.