I ove školske godine, Juventas nastavlja sad već tradicionalan rad na jačanju kapaciteta učeničkih parlamenata u crnogorskim srednjim školama, na način da započinje realizaciju projekta “Okupi ekipu!”. Projekat je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju i realizovaće se u periodu od 9 mjeseci, počevši  od septembra 2012. godine.

“Okupi ekipu!” ima za cilj da osnuje i osnaži učeničke parlamente u sledećim srednjim školama:

  • Srednja elektrotehnička škola ‚‚Vaso Aligrudić” , Podgorica

  • Srednja mješovita škola ‚‚Bećo Bašić” , Plav

  • Gimnazija  ‚‚30. septembar” , Rožaje

  • Srednja mješovita škola  ‚‚Danilo Kiš” , Budva.

U projektu će učestvovati po pet učenika/ca iz svake odabrane škole, koji su članovi/ice svojih učeničkih parlamenata. Oni će putem seminara i zanimljivih predavanja biti obučeni o pisanju projekata, koje će sami osmisliti, napisati i realizovati u svojim školama. Pored toga, učesnici projekta će prisustvovati i predavanjima o značaju omladinskog aktivizma i učešća mladih u procesima donošenja odluka.

Vodeći se prethodnim iskustvom na projektima ovog tipa, Juventasov omladinski program duboko vjeruje da će i projekat “Okupi ekipu!” postići veliki uspijeh i pokazati koliko mladi mogu doprinijeti razvoju svojih školskih zajednica i koliko je bitno da budu uključeni u kreiranje omladinske politike u svojoj zemlji.