budva - maj 2010 -11

U cilju uspostavljanja dobre saradnje i kvalitetne osnove za realizaciju aktivnosti na samom početku projekta "Okupi ekipu“ Juventasov tim je potpisao memorandume o saradnji sa svim uključenim srednjim školama:

  • 09. oktobra 2012. sa Srednjom elektrotehničkom školom „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice

  • 15. oktobra 2012. sa Srednjom mješovitom školom „Danilo Kiš“ iz Budve

  • a 17. oktobra 2012. godine sa rožajskom gimnazijom „30. septembar“ i Srednjom mješovitom školom „Bećo Bašić“ iz Plava.

Naš tim se sastao sa direktorima svih navedenih škola, ali takođe, na nekim od održanih sastanaka prisustvovali su i učenici i učenice ovih škola – članovi učeničkih parlamenata, kao i psiholozi, pedagozi i nastavnici. Cilj sastanaka, osim potpisivanja memoranduma o saradnji tj. utvrđivanja pravila i obaveza svih strana u realizaciji projekta, bio je i detaljno upoznavanje uprava škola i njihovih đaka sa predstojećim aktivnostima projekta, kao i dogovaranje najboljih načina realizacije pojedinih aktivnosti. Sastanci su protekli u opuštenoj i prijatnoj atmosferi, na obostrano zadovoljstvo svih, pogotovo zato što se projektom "Okupi ekipu“ finansijski podržanom od strane Balkanskog fonda za demokratiju, stvara prilika da ove četiri škole i NVO Juventas opet sarađuju i ostvaruju značajne rezultate. Sastanci su završeni obilaskom škola, učionica, đačkih radova i neformalnim druženjem sa profesorima i učenicima, a sveobuhvatni utisak govorio nam je da svi jedva čekamo sledeću projektnu aktivnost - seminar!