press-konferencija 7 20130602 1698969670

28. maja 2013. godine, u 12.00 časova u PR centru ul. Josipa Broza 23A u Podgorici, NVO Juventas je organizovao pres konferenciju povodom završetka devetomjesečnog projekta "Okupi ekipu", finansiranog od strane Balkanskog fonda za demokratiju.

Na konferenciji su predstavljene realizovane aktivnosti učeničkih parlamenata iz četiri srednje škole u Crnoj Gori:

  • Projekat “Gimnazijalac” – Učenički parlament Gimnazije “30. septembar” iz Rožaja (projekat kreiranja školskog časopisa);

  • Projekat ''Budi i ti dio tima!''” – Učenički parlament Srednje mješovite škole “Danilo Kiš” iz Budve (projekat uređenja školske biblioteke);

  • Učeničke novine „Naši dani“ – Učenički parlament Srednje mješovite škole “Bećo Bašić” iz Plava;

  • Projekat: “Državno takmičenje iz elektronike - Upotrijebi logiku, spoznaj elektroniku” – Učenički parlament Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić”, Podgorica.

Na konferenciji su govorili Marija Ružić, koordinatorka omladinskog programa Juventas-a, kao i predstavnici učeničkih parlamenata uključenih srednjih škola: Lahira Duraković (Rožaje), Nina Šćepanović i Jovana Vukmirović (Budva), Marko Nikezić (Podgorica) i Sanja Rajković (Plav).

Učesnici, članovi učeničkih parlamenata svojih srednjih škola, imali su priliku da tokom devet mjeseci trajanja projekta sami osmisle, napišu i realizuju aktivnosti vezane za svoje učeničke parlamente. Važno je istaći da su ove aktivnosti dovele su do povećanja broja učenika direktno uključenih u rad učeničkih parlamenata, ali takođe na ovaj način učenici/e su shvatili pravi značaj srednjoškolskog aktivizma. Biti aktivan u nekom društvu vodi ka sticanju novih znanja i vještina, mijenjanju svijesti, sticanju prijatelja, poboljšanju kvaliteta života, jačanju ličnog integriteta. Aktivizam ističe ono najbolje u čovjeku, jer nas usmjerava da promislimo o dešavanjima koja nas okružuju, daje nam ideje za unapređenje stanja, ali nam daje i snagu da istrajemo u svojim odlukama i uvodimo neke pozitivne promjene.