Projekat "Participacija mladih - primjeri dobre prakse" je započet u aprilu 2010. godine i u sklopu njega su realizovane dvije regionalne konferencije - u maju i u oktobru 2010. godine u Budvi. Na konferencijama su pored partnerskih organizacija iz regiona (Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske) prisustvovali i srednjoškolci iz Crne Gore, članovi učeničkih parlamenta u svojim srednjim školama. Glavna tema održanih konferencija bila je razmjena iskustava sa akcentom na rad, razvoj i jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata, kao i davanje podrške osnivanju Unije srednjoškolaca Crne Gore.

Fotografije sa prve konferencije "Participacija mladih - Primjeri dobre prakse", 17-20. maj 2010, Budva, Crna Gora

Fotografije sa druge konferencije "Participacija mladih- Primjeri dobre prakse", 22 - 24. oktobar 2010, Budva, Crna Gora