2015 04 20 15.00.19

Dvadesetog i tridesetog aprila, u prostorijama NVO Juvantas održane završne radionice u okviru ciklusa od četrdeset psihosocijalnih radionica koje su predviđene projektom „Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju konik“.

Poslednje dvije radionice sa mladim Romima i Romkinjama iz kampa Konik posvetili smo druženju u kancelarijama organizacije gdje smo kroz dvosatni susret razgovarali o svemu što smo na radionicama naučili i postigli. Radionice su imale poseban značaj, kako za učesnike, tako i za predavače. Završetak rada smo proslavili uz tortu i dodjelu diploma i fotografija. Značaj ovih radionica, pored edukativnog aspekta, sastoji se i u socijalizaciji mladih Roma, kao i u pružanju pozitivnih uzora i mogućnosti. Upravo zbog toga isplanrali smo niz aktivnosti u okviru kojih ćemo posjetiti ustanove za koje djeca na radionici izrazila inetresovanja. Neke od tih ustanova su Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, Galerije i muzeji grada Podgorice, Prirodnjački muzej, Gradski stadion, kao i gradski parkovi sa spomenicima kulture.

Pomenute radionice su  organizovane u okviru druge faze projekta „Programa pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“. Implementirano je 40 psihosocijalnih radionica, a voditeljica je bila psihološkinja Itana Kovačević. Radionice su imale za cilj povećanje kapaciteta mladih Roma za aktivno učešće u društvu, kroz jačanje njihovih socijalnih vještina i timskog rada, ali i kroz razvoj odgovornosti prema sebi i drugima koristeći sopstvene potencijale.

 

Psihosocijalne radionice sa mladim Romima

psihosocijalneradionice

NVO Juventas u kontinuitetu sprovodi psihosocijalne radionice za mlade Rome. Svakog ponedeljka i četvrtka u prostorijama PR centra psihološkinja Itana Kovačević održava radionice za djecu uzrasta od 12-16 godina iz Kampa Konik I i II. U susret danu Roma 8. aprila tradicionalno se organizuje aktivnost za djecu. Ove godine je u pitanju predstava „Dobro drvo“ koja će se odigrati u KIC-u „Budo Tomović“ 8. aprila u 12h, na kojoj će prisustvovati 87 djece. Radi se o djeci koja su trenutno uključena u psihosocijalne radionice, kao i o starijim generacijama koje su ranije bile uključene u projekte NVO Juventasa. Istim povodom, biće predstavljeni radovi djece koji su prikupljeni tokom održanih radionica.

 DSC05210

Kako bi se postigla puna socijalna integracija romskog stanovništva koji žive u izbjegličkom naselju Konik na Vrelima ribničkim, neophodno je sprovesti razlićite vrste edukacija i pomoći  za Rome, kako bi se osnažili za aktivno uključivanje u život i razvoj crnogorskog društva.

Sprovođenje druge faze projekta Juventas je započeo implementacijom seta od 40 psihosocijalnih radionica sa mladim Romima uzrasta od 12-16 godina. Romski asistenti su izabrali grupu od 30 romske djece iz oba kampa, koja je podijeljena na 2 grupe po 15 učesnika/ca.

Sve radionice su organizovane van kampa Konik u cilju što kvalitetnije socijalne integracije, a voditeljica radionica je psihološkinja Itana Kovačević. Glavni cilj ovih radionica je povećanje kapaciteta mladih Roma za aktivno učešće u društvu, kroz jačanje njihovih socijalnih vještina i timskog rada, ali i kroz razvoj odgovornosti prema sebi i drugima koristeći sopstvene potencijale.

U periodu oktobar, novembar i decembar 2014. godine, sprovedeno je 18 psihosocijalnih radionica, čije su glavne teme bile: Upoznavanje; Ko smo to mi?; Emocije i naše reakcije; Vršnjački uticaji; Verbalna i neverbalna komunikacija; Komunikacija i timski rad; Škola po mojoj mjeri i važnost obrazovanja; Vršnjaci u školi, odnosi, vršnjačko nasilje – reagovanje i prevencija; Nova godina, rituali, odnos prema drugima, planovi. Za sada djeca pozitivno reaguju na ovakav tip rada i učenja, aktivni su i zadovoljni postignutim, što nas motiviše da i u sledećoj godini nastavimo sa realizovanjem preostalih psihosocijalnih radionica.