naslovna pomoc s domacim

U sklopu projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“ započeto je sa realizacijom nove aktivnosti Pomoć pri izradi domaćih zadataka. Ovaj put riječ je o zajedničkoj aktivnosti koju sprovode Crveni Krst Crne Gore i Juventas.

Sa grupom od 25 djece školskog uzrasta u izbjegličkom naselju Kamp Konik I radi se u produženom boravku nakon škole, na izradi domaćih zadataka i funkcionalnom opismenjavanju. Aktivnost se održava u prostorijama Crvenog Krsta Crne Gore i vodi je nastavnica zaposlena od strane Crvenog Krsta. Pomoć pri realizaciji aktivnosti i logističku podršku pružaju socijalni radnici i romski asistenti zaposleni u Juventasu.

U aktivnost Pomoć pri izradi domaćih zadataka uključeno je 25 učenika iz Izbjegličkog Kampa I i Kampa II. Učenici su podijeljeni u 3 grupe, u zavisnosti od školskog uzrasta i smjene u školi. Sa njima se od oktobra mjeseca 2015. godine, radi šest puta sedmično i za sada su postignuti dobri rezultati. Učenici uz pomoć učiteljice i asistentata uspješno rješavaju domaće zadatke. Akcenat je stavljen na opismenjavanje i na osnovne matematičke operacije. Sa svakim učenikom rad je individualan i svaki od njih dobija zadatke koji su prilagođeni njihovom znanju i mogućnostima. Učenici koji ne pohađaju redovno nastavu u školi zbog zdravstvenih problema, su uprkos tome, uključeni u aktivnosti projekta. Sa njima se radi više puta sedmično i na taj način se vrši priprema za vanredno polaganje razredne nastave.

Navedena aktivnost, kao i sve aktivnosti koje Juventas u svojstvu partnera sprovodi u kampu Konik, predstavlja dio projekta, „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“ koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Značaj aktivnosti na ovom projektu je prije svega u otvaranju mogućnosti marginalizovanim grupama da učestvuju u društvenom životu. S obzirom na to da su mnogima uskraćene šanse za normalan socijalni život, pomenuti projekat ima za cilj doprinos društvenoj integraciji Roma i njihovom uključenju u društvena i kulturna dešavanja.

pomoc s domacim2