10349008 848799701814175 5924157887752476592 n

U okviru finalne konferencije projekta “Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“  05.juna 2014.godine organizovan je Okrugli sto na temu Zapošljavanja pripadnika RE populacije. Na Okruglom stolu, predstavnici Juventasa i HELPa su predstavili rezultate projektnih aktivnosti i analize koje se odnose na zapošljavanje.

 Ispred Juventasa, Jelena Topalović je predstavila studiju " Mogućnosti i prepreke – Kako do posla?" kojom se tretiraju pitanja od značaja  za zapošljavanje RE populacije kao i analizira trenutno stanje na tržištu rada. Prezentaciji  Studije prisustvovalo je više od 20 predstavnika NVO i vladinih institucija koji su komentarima na Studiju i preporukama  dali svoj doprinos u diskusiji o stanju u kom se nalaze pripadnici RE populacije kada je u pitanju zapošljavanje.

 Izrada Studije kojom se analizira zapošljavanje pripadnika RE populacije je jedan od preduzetih koraka sa ciljem poboljšanja situacije RE osoba na duže staze. Studijom se željelo ukazati na prepreke koje stoje na putu zapošljavanju ovih lica kao i mogućnosti koje stoje na raspolaganju kada je u pitanju unapređenje položaja. Predložene su i neke konkretne mjere i aktivnosti čija realizacija bi mogla doprinjeti smanjenju ugroženosti  RE populacije u Crnoj Gori.