poslednja-radionica 5 20130709 1783184607

Poslednje dvije radionice sa mladim Romima i Romkinjama iz kampa Konik posvetili smo temi „Produkt za kraj – kreativno predstavljanje onoga što smo naučili, osvjestili i postigli na radionicama“, koje su održane 24. i 27. juna 2013. godine. Radionice su za metodologiju imale igru uloga i grupni rad, a njihov cilj je bio sledeći:

 • Simuliranje najboljih praksi iz prethodnih psihosocijalnih radionica,

 • Pronalaženje najboljih načina motivacije druge romske djece da prisustvuju radionicama za mlade,

 • Diskusija i dogovor o budućem učešću učesnika iz ovih radionica u ostalim Juventasovim aktivnostima.

Radionice su imale poseban značaj, kako za učesnike, tako i za predavače, jer smo naše četvoromjesečno druženje u okviru ovog programa završili malim slavljem, koje je uključilo tortu, vatromet i pjesmu. Mladi ljudi iz kampa Konik su pokazali veliku posvećenost i zainteresovanost za mnoge obrađene teme, ali i volju da i dalje budu uključeni u Juventasove aktivnosti koje se realizuju u sklopu ovog projekta. Projektni tim planira da ovu grupu od 30 mladih Roma i Romkinja od septembra uključi u realizaciju radionica o građanskim pravima koji će se realizovati sa osalim stanovnicima kampa Konik.

Fotografije sa radionica možete pogledati u prilogu.

radionice-jun 11 20130709 1592242617

Jun je predstavljao poslednji mjesec druženja sa grupom od 30-ak mladih Roma i Romkinja iz kampa Konik, učesnika/ca psihosocijalnih radionica. Obučeni i osnaženi, oni će od septembra 2013. godine učestvovati i u drugim Juventasovim radionicama, namjenjenim ostalim stanovnicima kampa Konik, ali ovog puta ne kao učesnici radionica, već kao asistenti u istim.

Tokom juna, grupa je prošla kroz sledeće radionice:

„Učenje o toleranciji/prepoznavanje, sprečavanje i prevencija različitih oblika nasilja u zajednici“ radionica održana 03.06.2013. i 06.06.2013. godine, sa ciljem da:

 • Promoviše i unaprijedi poštovanje multikulturalnosti,

 • Nauči mlade da prihvate i poštuju različitosti,

 • Nauči mlade o značaju nediskriminacije,

 • Podstakne mlade da budu tolerantni.

„Prevancija narkomanije“, radionica koja je održana 10.06.2013. i 13.06.2013. godine, a imala je sledeće ciljeve:

 • Učenje o štetnosti upotrebe droga,

 • Podizanje svijesti o različitim vrstama pritisaka u zajednici u smislu upotrebe droga,

 • Učenje o različitim vrstama droga, njihove posledice, načini prenošenja i bolesti,

 • Podsticanje razvoj odgovornosti kada je u pitanju rizično ponašanje.

„Timski rad i aktivizam“, radionice održana 17.06.2013 i 20.06.2013. godine, sa ciljem da:

 • Upoznavanje sa pojmom timskog rada i njegovim značajem,

 • Podsticanje učesnika da budu aktivni u svojoj zajednici,

 • Prepoznavanje glavnih problema u romskoj zajednici i njihovo rješavanje.

I ove radionice su održavane u kontejneru kampa Konik koji je obezbjeđen kroz projekat „Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik”, u trajanju od 90-120 minuta. Voditelji radionica su bile Jasmina Đukić i Tijana Žegura. Korišćena metodologija prilikom održavanja radionica uglavnom je uključivala brainstorming, grupni rad i role play. Fotografije sa održanih radionica možete pogledati u prilogu ovog teksta.

nastavak-radionica 9 20130711 1164410756

I tokom aprila i maja 2013. godine, psihološke radionice osnaživanja mladih Roma iz kampa na Koniku su nastavljene sa realizacijom. Radi što boljeg i kvalitetnijeg rada, učesnici radionica su se podjelili u dvije grupe, tako da se od početka aprila Juventasove omladinske radionice odvijaju svakog ponedjeljka i četvrtka u kampu Konik, s početkom u 14:00h. Osim proslave Međunarodnog Dana Roma, tokom ovog perioda realizovane su sledeće radionice:

“Razvoj samopuzdanja” , radionica održana 01.04.2013 i 04.04.2013. godine. Radionica je imala za cilj:

 • Podsticanje mladih na razmišljanje o sopstvenim vrijednostima,

 • Podsticanje mladih na prepoznavanje vlastitih pozitivnih osobina,

 • Uvježbavanje modela slanja afirmativnih poruka drugima,

 • Uvježbavanje prihvatanja pozitivnih poruka od strane drugog.

“Prepoznavanje i korišćenje ličnog potencijala”, radionica koja je održana 15.04.2013. i 18.04.2013. godine, sa sledećim ciljevima:

 • Osvjestiti kod mladih pojam ličnog potencijala,

 • Podsticanje mladih na razmišljanje o korišćenju ličnog potencijala,

 • Osvjestiti mlade kako pravovremeno korišćenje ličnog potencijala utiče na lični rast i razvoj,

 • Osnažiti mlade da koriste lične potencijale.

“Interpersonalni odnosi/odnosi među vršnjacima” - radionica održana 22.04.2013. i 25.04.2013. godine. Radionica je imala za cilj da:

 • Mladi definišu različite uloge koje mogu imati među svojim vršnjacima,

 • Da prepoznaju vlastite uloge među svojim vršnjacima,

 • Da uvježbaju uspješne modele interpersonalnih odnosa shodno ulogama.

“Porodica, uticaji i odnosi u porodici” – ova radionica održana je 29.04.2013. i 09. 05.2013. godine, a imala je za cilj:

 • Upoznavanje mladih sa ulogom porodice u procesu odrastanja,

 • Podsticanje mladih na razmišljanje o ulozi porodice na formiranje ličnog identiteta ,

 • Definisanje pozitivnih i negativnih uticaja porodice na formiranje ličnog identiteta,

 • Uvježbavanje konstruktivnih modela odnosa u porodici koji se odnose na obrazovanje, zdrave stilove života, partnerske odnose i druge značajne teme.

Radionica “Odnosi među polovima, uticaj kulture” održana je 16.05.2013. i 13.05.2013. Radionica je imala za cilj:

 • Upoznavanje mladih sa pojmovima pola i roda,

 • Podsticanje diskusije među mladima o razlikama između polova na svim nivoima društva, sa akcentom na romsku zajednicu,

 • Uticaj kulture na odnose među polovima u romskoj zajednici.

Radionice “Konflikti i mirno rješavanje konflikata – I opšti dio” i “Konflikti i mirno rješavanje konflikata – II dio (lična uloga i uključivanje)” održane su 20.05.2013, 23.05. 2013, 30.05.2013 i 27.05.2013. godine. Ova tema imala je za cilj:

 • Upoznavanje sa konceptom sukoba/konflikta,

 • Upoznavanje sa različitim vrstama sukoba,

 • Mogući načini mirnog rješavanja sukoba i sticanje potrebnih znanja ;

 • Najčešći sukobi u romskoj zajednici i davanje ličnog doprinosa njihovom rješavanju.

Voditelji ovih radionica bile su psihološkinja Jasmina Đukić i gospođa Behija Ramović - predstavnica RAE mreže “Prva”. Sve radionice su trajale između 90-120 minuta, a učesnici su svojim redovnim prisustvom i aktivizmom pokazali veliko interesovanje za učestvovanje u njima.

20130328 153120

U okviru Juventasovih aktivnosti u sklopu projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“, tokom marta 2013. godine, u kampu Konik su održane četiri radionice namjenjene grupi od 30-tak mladih Roma uzrasta od 12 do 15 godina. Održane radionice su se bavile sledećim temama:

„Ko sam ja?“ – radionica o formiranju identiteta i faktorima uticaja, održana 04.03.2013. godine. Ciljevi ove radionice su se odnosili na:

 • Osvješćivanje pojma ličnog identiteta i karakteristika na osnovu kojih se formira identitet,

 • Osvješćivanje pojma ličnog identiteta,

 • Definisanje faktora koji utiču na formiranje identiteta,

 • Podsticanje mladih na razmišljanje o tome šta sve čini njihov identitet,

 • Podsticanje mladih na razmišljanje o sličnostima i razlikama sa drugima.

„Komunikacija – ja i drugi“, radionica održana 11.03.2013. godine, sa ciljem da:

 • Upozna učesnike/ce sa pojmovima neverbalne i neverbelane komunikacije,

 • Podsticanje mladih na razmišljanje o značaju neverbalne komunikacije prilikom svakodnevne komunikacije sa drugima

 • Sagledavanje problema iz pozicije drugog

 • Rešavanje problema primjenom verbalnih i/ili neverbalnih poruka

„Aktivno slušanje“, radionica koja je održana 18.03.2013. godine sa sledećim ciljevima:

 • Upoznavanje mladih sa različitim načinima slušanja koji doprinose uspješnoj komunikaciji,

 • Prepoznavanje načina slušanja koji doprinose povezivanju sa drugim ljudima,

 • Razlikovanje slušanja od neslušanja,

 • Prepoznavnje emocija prilikom različitih vrsta slušanja.

 • Upoznavanje sa karakteristikama slušanja sa empatijom.

„Ja- poruke“, radionica održana 27.03.2013 sa ciljem da:

 • Upozne mlade sa pojmom i značajem JA poruka,

 • Upozna mlade sa vještinom jasnog izražavanja sebe bez interpretacije i optuživanja drugog,

 • Nauči ih razlikovanju Ja poruka od Ti poruka,

 • Nauči ih korišćenju JA poruka u simuliranoj situaciji,

 • Upoznava mlade sa značajem JA poruka i načinom na koje doprinose uspješnoj komunikaciji.

 

Sve radionice su održane u trajanju od 90-120 minuta, a metodologija rada je uključivala individualni rad, rad u grupi, igre uloga i rad u parovima. Radionice su bile vrlo posjećene od strane maldih Roma i ocjenjene kao jako zanimljive i korisne. U prilogu možete pogledate fotografije sa održanih radionica.

20130225 160625

Nakon što je izvršio selekciju romskih asistenata koji će biti anagažovani na projektu “Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik” (Lejla Emini, Fitim Pajazitaj i Astrit Zizaku), projektni tim je uz njihovu veliku pomoć započeo i odabir prve grupe učesnika psihosocijalnih radionica koje su namjenjene mladim Romima iz kampa Konik.

Grupa od tridesetak Roma uzrasta od 13-16 godina do sada je učestvovala u dvjema radionicama, održanim 25.02.2013. i 04.03.2013. godine u Kampu. Predavači održanih radionica bile su Marija Ružić, koordinatorka omladinskog programa u Juventasu, koja je početnu radionicu posvetila upoznavanju sa programom, učesnicima, pravilima rada i timskim radom, dok je druga radionica sa psihološkinjom Jasminom Đukić imala temu „Ko sam ja? – radionica o formiranju identiteta i faktorima uticaja“. Projektni tim je za sada i više nego zadovoljan odzivom romske omladine i angažovanjem na održanim radionicama i vjeruje da će se ovakva praksa nastaviti i ubuduće, jer slijedi organizovanje još 18 radionica sa utvrđenim planom i programom, koje će imati za cilj:

 • Razvoj komunikacionih vještina,

 • Prepoznavanje, pobuđivanje i podsticanje korišćenja kreativnih potencijala

 • Podizanje samopuzdanja,

 • Upoznavanje sa strategijama mirnog riješavanje konfilkta,

 • Podsticanje timskog rada, aktivizma i vršnjačke edukacije,

 • Upoznavanje sa pojmovima predrasude, steriotipi i diskriminacija, kao i načinima borbe protiv stereotipa, predrasuda i diskriminicije,

 • Upoznavanje sa ljudskim/građanskim pravima,

 • Osvješćivanje dinamike u okviru različitih vrsta interpersonalnih odnosa (odnosa među vršnjacima, odnosa u porodici, odnosa među polovima, partnerskih odnosa, među drugim osobama koje ne pripadaju zajednici), kao i faktora uticaja na te odnose,

 • Prepoznavanje i podizanje kapaciteta za aktivno uključivanje mladih u život zajedince.

Grupa od 20 psihosocijalnih radionica će se održavati svakog ponedjeljka u 14:00 u kampu Konik. U prilogu možete pogledati fotografije sa održanih radionica: