DSC00535

U okviru projekta “Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“, čiji je glavni nosilac  HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, u oktobru 2013, godine Juventas je počeo sa realizacijom radionica o Stambenim pravima i obavezama, vremenskim nepogodama i pripremljenosti za vanredne situacije. Radionice su održane sa odraslim Romima iz Kampa Konik  1 i 2.  Održano je ukupno 10 radionica u periodu od 29.10.2013. do 28.11.2013, a na svakoj od radionicama je prisustvovalo po 10-15 učesnika. Glavni cilj radionica je  bio da se odrasla lica, pripadnici RE populacije, informišu o kućnim pravima i obavezama, kao i da se pripreme za prirodne nepogode i djelovanje u hitnim situacijama.

U organizaciji radionica učestvovala su 2 Romska asistenta koji su okupljali zainteresovane učesnike i po potrebi u toku trajanja radionica, prevodili licima koja ne razumiju u potpunosti jezik. Stručni tim Juventasa je u toku 2 sata, koliko je trajala svaka od radionica, pojedincima koji su prisustvovali prezentovao najčešće nezgode koje mogu da se dese u domaćinstvu, savjetovali su  ih kako da spriječe moguće nezgode kao i kako da reaguju ukoliko se nezgoda desi.  Takođe su informisani i o tome koje su mogućnosti reagovanja kada su u pitanju vremenske nepogode i vanredne situacije i koji su to važni telefonski brojevi koje mogu kontaktirati u slučaju nepogode.