dogadjaj 23 20141215 1753098709

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 09.decembra 2014, Nvo Juventas i Atak, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, održao je radionicu sa srednjoškolcima i javni događaj pod nazivom„ Priče o svakodnevnim etičkim dilemama“.

Radionica „Priče o svakodnevnim etičkim dilemama“ je održana 09.12.2014. u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“u Podgorici. Radionici je prisustvovalo odjeljenje drugog razreda koje broji 34 učenika/ce. Pored predstavnika Juventasa Ambasade SAD (Ison Sunshine, Marija Stajović i Itana Kovačević), na radionici su govorili učesnici Moth kampa - Slavica Pavićević (Danilovgrad), Milica Perović (Podgorica), Mladen Rakonjac (Bijelo Polje), Marija Dedić (Podgorica) i Dušan Praščević (Danilovgrad), koji su podijelili sa đacima njihove lične priče o svakodnevnim etičkim dilemama. Govorili smo o pravima u obrazovanju, na koji način možemo poentirati i predstaviti neka svoja prava, potrebe i izazove sa kojima se suočavamo tokom naše težnje da ostvarimo ono što želimo i/ili ono što smtramo da nam pripada. Osim toga, govorili smo i o načinima na koje promišljmo i donosimo odluke kada osjetimo da su nama drage osobe/živa bića ugroženi. Radionica je završena sjajnim reakcija prisutnih učenika/ca, koji su istakli snažnu efikasnost prenošenja poruka na ovaj način i ličnog učenja, kao i uticaja na promjenu ponašanja, ali i prevenciju same korupcije.

Javni događaj „Priče o svakodnevnim etičkim dilemama“, održan u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“, je vodio afirmisani podgorički glumac Aleksandar Radulović, koji se ukratko osvrnuo na pomenuti datum, njegov smisao i značaj, a zatim je najavio pozdravne govore gospođe Ison Sunshine, šefice odjeljenja za medije i kulturu u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgoricii gospođe Ivane Vujović, izvršne direktorice NVO Juventas.

Nakon pozdravnih govora, uslijedile su izabrane priče mladih ljudih koji su svojim ličnim iskustvom ukazali na različite etičke dileme na koje su nailazili, načinima na koje su se sa njima suočavali i pouke koje su iz njih stekli. Svoje priče sa publikom su podijelili: Zlatan Tutić (Rožaje), Sandra Rabrenović (Bijelo Polje), Arlinda Osmanović (Ulcinj), Klaudija Abat (Nikšić), Bora Bojaj (Tuzi), Nikola Topalović (Pljevlja), Jelena Petrić (Bar) i Benijamin Sukalić (Ulcinj). Mlada flautskinja Milena Kankaraš je bila zadužena da melodičnim notama flaute najavljuje svaku priču pojedinačno.Voditelj je nakon izlaganja učesnika, rekao par rijeci i o Danu ljudskih prava koji se obiljezava 10. decembra 2014. godine, dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948.god, i potrebu za istrajnošću u borbi za ista.

Ovdje možete pogledati fotografije uspješno realizovanog javnog događaja „Priče o svakodnevnim etičkim dilemama“: