"Priče o svakodnevnim etičkim dilemama" je naziv projekta u okviru koga su u utorak (17. 3. 2015) i četvrtak (19. 3. 2015) nevladine organizacije Juventas i ATAK, uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, sprovele radionice sa srednjoškolcima iz Ulcinja, Pljevalja i Žabljaka.

Na radionicama su razgovarali o etičkim dilemama pri donošenju svakodnevnih odluka  imajući u vidu trenutna sistemska ograničenja i prepreke, probleme u sprovođenju zakona i ljudskih prava, korupciju itd. Svoje lične priče na radionicama podijelili su i neki od učesnika projekta koji je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori sprovela u saradnji sa poznatom američkom organizacijom koja se bavi scenskom umjetnošću (umjetničkim pripovijedanjem) "The Moth" i lokalnim partnerima, nevladinim organizacijama "Juventas", "ATAK" i "MAYAA" (Crnogorsko-američko udruženje bivših učesnika programa obrazovne razmjene u SAD), od 31. avgusta do 6. septembra 2014. Projekat je obuhvatio seriju radionica pod istim nazivom

"Priče o svakodnevnim etičkim dilemama" za posebno odabranu grupu crnogorskih srednjoškolaca i studenata, koje su okončane sa dva javna izvođenja na kojima su srednjoškolci i studenti govorili lične priče publici.

Cilj programa je da osnaži mlade da govore o problemima sa kojima se susreću i mobiliše ih da aktivno učestvuju u rješavanju poblema, utičući na solidarnost i podizanje integriteta mladih, odnosno smanjujući njihovu spremnost da učestvuju u društveno neprihvatljivom ponašanju, korupciji i kršenju ljudskih prava.

the-moth 1 20140905 1131511136

Omladinski kamp „Priče o svakodnevnim etičkim dilemama“ („Stories of Everyday Ethics“), sproveden je u periodu od 31. avgusta do 07.  septembra 2014. godine na Ivanovim koritima. Kamp, koji je imao za cilj da osnaži mlade i da im pomogne u sticanju vještina umjetničkog pripovijedanja priča, uspješno je sproveden uz zajedničku saradnju svih uključenih partnera (The Moth, Juventas, ATAK, MAYAA i U.S. Ambasadau Podgorici). Pored toga što je kamp učesnicima pružio priliku da razviju vještine pričanja priča, on je veoma doprinio i uticaju na zajednice iz kojih ovi mladi dolaze, na način da treba govoriti o temama etičkih dilema i ne zatvarati oči pred nepravdom.

Sam sedmodnevni kamp je bio vrlo intenzivan i ispunjen radionicama različitog karaktera. Ključni dio odabranih tema predstavljale su radionice poznate njujorške organizacije The Moth (www.themoth.org), koje su se odnosile na učenje pripovijedanja priča, strukturu eseja, kao i pripremu učesnika za javno izvođenje istih.

Juventasov tim je sprovodio radionice psihološkog tipa, usmjerene na otklanjanje stresa i treme pred javnim nastupom, kao i sociološke radionice koje podstiču jačanje aktivizma i participacije mladih, ali i govore o pitanjima etike i korupcije u svim poljima u društvu. Dramaturzi i producenti iz ATAK-a su imali priliku da učesnike bliže upoznaju sa umjetničkim radionicama na temu filma, pozorišta i umjetničke fotografije, dok su predstavnice MAYAA-e (Crnogorsko-američko udruženje bivših učesnika programa obrazovne razmjene u SAD), pružali snažnu podršku u prevođenju, jer se sam kamp odvijao na engleskom, crnogorskom i albanskom jeziku.

Ovaj kamp je bio prilika da mladi kroz neformalno obrazovanje razgovaraju  i podijele lična iskustva sa drugim mladim ljudima. Nakon sedmodnevnog druženja, svi učesnici su zadovoljni pošli kućama, uz želju da u svojim gradovima započnu i održe umjetnost pripovijedanja priča.

f moth logo large

Od 31. avgusta do 6. septembra, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori u saradnji sa poznatom američkom organizacijom koja se bavi scenskom umjetnošću (umjetničkim pripovijedanjem) “The Moth” (u prevodu “Moljac”http://themoth.org/about) organizuje seriju radionica pod nazivom “Priče o svakodnevnim etičkim dilemama” za posebno odabranu grupu crnogorskih srednjoškolaca i studenata. Osamnaest srednjoškolaca i studenata iz Bara, Bijelog Polja, Danilovgrada, Nikšića, Pljevalja, Podgorice, Rožaja, Tuzi i Ulcinja provešće nedjelju na Ivanovim Koritima gdje će raditi na razvoju vještine javnog govorenja o temama poput mita, korupcije i etičkog ponašanja.   Predstavnici organizacije “The Moth“ i Ambasade SAD u Podgorici odabarali su učesnike kampa na osnovu eseja i razgovora obavljenih sa kandidatima.

Tokom radionica, pripovjedači/edukatori iz organizacije “The Moth“ Ketrin Mekarti (Catherine McCarthy) i Kejt Telers (Kate Tellers) radiće sa  učesnicima kampa na razvijanju njihovih sposobnosti scenskog pripovijedanja i javnog obraćanja. Takođe, učesnici će imati priliku da učestvuju u brojnim aktivnostima koje će organizovati lokalni partneri Ambasade SAD na ovom projektu - nevladine organizacije “Juventas”, “Atak” i “MAYAA” (Crnogorsko-američko udruženje bivših učesnika programa obrazovne razmjene u SAD).

Program će biti okončan sa dva javna izvođenja na kojima će srednjoškolci i studenti govoriti lične priče publici.  Javna izvođenja biće održana u Zetskom domu na Cetinju, u petak 5. septembra u 20:00 sati i u Sali Dodest u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici u subotu 6. septembra u 20:00 sati. Crnogorski učesnici u programu pridružiće se impresivnoj listi „The Moth” izvođača na kojoj su glumica Moli Ringvald (Molly Ringwald), pisac Salman Ruždi (Salman Rushdie), hiphop legenda Deril DMC Medanijels (Darryl “DMC” McDaniels), astronaut Majkl Masimino (Michael Massimino) i bivši sekretar za medije u Bijeloj kući Džo Lokhart (Joe Lockhart).  

Tokom sljedeće godine, Ambasada SAD i njeni programski partneri pomoći će srednjoškolcima i studentima u organizovanju posjeta školama, nevladinim organizacijama  i centrima za kulturu širom zemlje da predstave svoje priče.