Juventas je u petak 15. februara 2013. godine održao pres koneferenciju povodom projekata namijenjenim korisnicima droga u aktivnoj fazi drogiranja. Tokom 2012 godine Juventas je pružio usluge za 596 korisnika droga, a distribuirano je 10.534 sterilnih igala. U kontaktu sa korisnicima pružene su brojne profesionalne usluge socijalih radnika, psihologa, ljekara i terenskih radnika. Oformljena je grupa za samopomoć osobama koje imaju Hepatitis C i kreiran je vodič za osobe koje imaju Hepatitis C.

Na pres konferenciji su predsjednica Upravnog odbora Juventas-a Ivana Vujović i Tijana Pavićević, programska direktorica programa smanjenja štete predstavile rezultate projekta "Korak naprijed"- podržanog kroz Komsiju za raspodijelu dijela prihoda od igara za sreću, te "Otvorena vrata" podržanog od strane Globalnog fonda za AIDS malariju i tuberkolozu podsredstvom Kancelarije fonda ujedinjenih nacija za razvoj - UNDP. Pomenuti projekti predstavljaju direktnu implementaciju dijela Nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS u Crnoj Gori 2010-2014. godine.