64104 162175127272814 1105377329 n

Projekat "Otvorena vrata" započeo je u decembru 2008. godine, finansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću. Osnovni cilj projekta jeste otvaranje I funkcionisanje Drop in centra za korisnike droga i poboljšanje životnih uslova visoko rizične populacije korisnika droga koji injektiraju, kao i njihovih članova porodice. Podršku za implementaciju ovog projekta, a ujedno i za otvaranje Drop in centra, pružili su: Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Institut za javno zdravlje i Uprava Policije Crne Gore.

Jedan od ciljeva projekta jeste i poboljšanje pristupa korisnika droga uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, a u cilju kreiranja što boljih politika i intervencija u ovoj oblasti. Tako smo u period od jula do decembra 2014. godine pružili usluge za 448 klijenata. U pomenutom periodu nijesmo naišli na prepreke u pružanju usluga. Ostvarili smo željene ciljeve, a naši klijenti su bili zadovoljni dobijenim servisima. Zatim, ostvarili smo ukupno 2741 kontakt sa gore navedenim klijentima i tom prilikom distribuirali smo 9927 igala, 8293 špriceva i 2220 kondoma.

U Drop in centru danas rade tri socijalna radnika, psiholog, tri terenska radnika i ljekar. Usluge savjetovanja koje smo pružili u Centru i na terenu umnogome su doprinijeli popravljanju uslova života korisnika droga, kao i njihovih porodica. Tako je u periodu od jula do decembra 2014. godine  ostvareno 1062 savjetovanja sa terenskim radnicima, 325 sa socijalnim radnicima, 203 sa medicinskim radnikom i 124 sa psihologom.