transparent

 

Nevladine organizacije Juventas, 4 Life, CAZAS i Preporod zatražile su od države da u roku od mjesec implementira preporuke koje su predložili u cilju suzbijanja problema narkomanije u Crnoj Gori.

Predstavnici ovih nevladinih organizacija su u cilju rješavanja problema narkomanije predložili 25 preporuka i uputili ih članovima Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga, kao i skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Izvršni direktor NVO 4 Life, Saša Mijović kazao je da je potrebno obezbijediti ordživost servisima smanjenja štete, psihosocijalne podrške, rehabilitacije i resocijalizacije, kao i proširiti tretman zavisnosti metadonskom supstitucijom u Domu zdravlja Podogorica.

Vladan Golubović, izvršni direktor NVO CAZAS naveo je da je potrebno u što hitnijem roku omogućiti izbor predstavnika civilnog sektora u Državnom savjetu za zloupotrebe droga.

Direktorka programa smanjenja štete u NVO Juventas Tijana Žegura kazala je da na godišnjem ove četiri NVO pruže usluge za do dvije hiljade osoba koje su izložene bolestima zavisnosti.

Prema evidenciji Juventasa, koja ne odstupa od evidencija CAZAS-a, Preporod-a i 4 Lifa-a, 16,6 odsto njih je mlađe od 25 godina, dok je čak 70 odsto mlađe od 35 godina.

Jovan Bulajić, izvršni direktor NVO Preporod je naglasio da su u prošloj godini bila 62 nova zavisnika i zavisnice, i da su preko partnerskih komuna i terapisjkih zajednica obezbijeduili potpuno besplatan stacionaran servis.