Trening je održan u cilju organizovanja aktivnih zavisnika u grupi pomoći i samopomoći, kao i u cilju informisanja i edukacije projektnog tima Juventasa koji radi sa aktivnim zavisnicima na programu smanjenja štete. Predavači su bili: psihijatar i narkolog dr Ljubinko Kaludjerović, socijalni radnik Juventasa Admir Hadžibegović i član udruženja Anonimni Narkomani (Narcotics Anonymous)Dražen Žegura.

Prvo predavanje koje je održao Dr Ljubinko Kaludjerović bilo je o: grupnoj psihoterapiji,kombinovanoj varijanti grupe samopomoći i stručnog osoblja, načinima rada i funkcionisanja,o iskustvu u radu u Rusiji,kao i počecima i održivosti grupa samopomoći kod nas (anonimni narkomani) i grupama koje funkcionišu u rehabilitacionom centru na Kakarickoj Gori.Drugo predavanje dr.Kaludjerović odnosilo se na narkomaniju i bolesti zavisnosti kao i o ličnosti zavisnika (psihičkom stanju, procesima mijenjanja, stanja kroz koja prolazi u različitim fazama bolesti i oporavka). Predavanja su pratila diskusije, razna pitanja i razmjena mišljenja i iskustava.

Admir Hadžibegović je izlagao o definicijama resocijalizacije zavisnika i o načinima primjenjivanja u realnosti (iskustva u našoj zemlji, šta bi trebalo popraviti i na čemu poraditi).

Drugo predavanje je bilo o servisima psihosocijalne podrške, aktivnim zavisnicima i kako osnažiti i podržati samog zavisnika u korišćenju određenih servisa.


Dražen Žegura je imao prezentaciju u kojoj je objašnjen razlog postojanja, način organizovanja i funkcionisanja grupa za pomoć i samopomoć.Žegura je govorio i o značaju potrebe i motivacije za aktivizmom aktivnih zavisnika tj. kako motivisati aktivne zavisnike da budu članovi grupe samopomoći.

Dat je i primjer dobrog funkcionisanja grupe samopomoći (NA grupa) i održana je vježba u kojoj su članovi tima činili jednu grupu za pomoć i samopomoć.


Tokom čitavog trajanja treninga postojala je jaka interakcija medju članovima tima, kao i razlika u nekim mišljenjima što je uslovilo dobru radnu temperaturu i kvalitet treninga.