Dana 17. 18. i 19. oktobra 2014. godine je održan trening za terenske radnike na temu ,,Prevencija smrti usljed predoziranja PAS-ma“ na Žabljaku. Cilj ovog treninga je bio obezbjeđivanje doedukacije zaposlenih na ovu temu, kako bi se povećao nivo informisanosti, ali i vještina djelovanja pri pružanju prve pomoći unesrećenima. S obzirom da je veliki broj korisnika droga sa kojima terenski radnici Juventasa svakodnevno stupaju u kontakt, te određenog broja smrtnih slučajeva usljed predoziranja klijenata, ova obuka je bila od velikog značaja.