Glavni cilj sajta je obezbjeđivanje korisnih informacija o problemu narkomanije i značaju sprovođenja programa smanjenja štete. Sajt obuhvata važne informacije o prevenciji narkomanije, tretmanu i resocijalizaciji korisnika droga, kao i sve novosti iz navedenih oblasti. S druge strane, na sajtu postoje informacije o svim aktvnostima i projektima koje zaposleni u Drop in centru sprovode. Takođe, akcenat treba staviti i na brošure i liflete koje je Juventas pripremio i distriburao, a koji se mogu preuzeti na sajtu.

Jedan od glavnih ciljeva sprovođenja programa smanjenja štete je prevencija ili smanjenje posljedica povezanih sa određenim ponašanjima i primarno se bavi smanjenjem štete koja nastaje kao posljedica uzimanja droga. Shodno tome, sajt sadrži osnovne informacije o virusu hepatitisa A, B i C, HIV-u, drogama, predoziranju i alkoholizmu. Redovnim ažuriranjem sajta dostupne su sve novosti i korisne informacije o prethodno navedenim temama.

Sajt sadr\i i informacije o mogućnostima liječenja zavisnosti od droge.  Dostupan je spisak svih značajnijih ustanova za liječenje i rehabilitaciju, kako na teritoriji Crne Gore, tako i u regionu. Takođe, dostupni su kontakti svih Centara za socijalni rad u Crnoj Gori, kao i Savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje. Ove informacije su vrlo korisne za osobe koje su zavisnici, za njihovu porodicu i prijatelje, ali isto tako i za širu zajednicu i sve one koji žele da se informišu o pomenutim temama.