naslovna GRANT

U PR centru je od 30. juna do 01. jula 2015. godine organizovan dvodnevni trening za orgnizacije koje su dobile mini grantova u okviru projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Na osnovu Konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za unapređenje položaja osuđenih lica za vrijeme izdržavanja kazne i nakon otpusta, a nakon sprovedene evaluacije svakog pristiglih projekata, evaluaciona komisija je podržala sledeće:

Kroz zajedničku saradnju Juventasa kao nosica projekta, i HRA, kao saradnika na projektu, od decembra 2013. godine, započeta je realizacija programa “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, a partner na projektu je Ministarstvo pravde.