3005sastanakI

Inicijalni sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije u zatvorima u Crnoj Gori održan je u petak, 30. maja 2014. godine, u PR Centru (Podgorica), u terminu od 12h do 15h.

Članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija i nevladinih organizacija: ZIKS, Ministastvo pravde, Ministarstvo zdravlja, Centar za socijalni rad-Podgorica, JU Institut za javno zdravlje, Centar za stručno obrazovanje, NVO „Juventas“, NVO „Akcija za ljudska prava“, NVO „SOS telefon“  i NVO „Narcotics Anonimys“. Kako je planirano, sljedeći sastanak biće održan u utorak, 10. juna 2014. godine.

Na sastanku su predstavljene preporuke date tokom posljednje posjete predstavnika Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), koje su objavljene u maju 2014. godine, kao i zaključaci i preporuke sa međunarodne konferencije “Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, održane u aprilu 2014. godine, u Budvi, u organizaciji NVO “Juventas” i NVO “HRA”. Takođe, definisane su oblasti koje će Akcioni plan obuhvatiti i započet je rad na definisanju ciljeva, te određena nacin i dinamika rada Radne grupe.