medjunarodni dan borbe

Juventas je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicima/ama, zajedno sa svojim partnerima Institutom za javno zdravlje Crne Gore i UNDP Podgorica poslao poruku da treba prestati sa stigmom, diskriminacijom, zloupotrebom moći i svih ostalih manifestacija nasilja nad seksualnim radnicama/ ima u Crnoj Gori.

Na ovaj dan, kao i prethodne godine, Juventas se pridružio hiljadama seksualnih radnica i radnika, kao i onima koji ih podržavaju u njihovim zahtjevima da se prestane sa stigmom, diskriminacijom, zloupotrebom moći i svih ostalih manifestacija nasilja nad njima. Povodom ovog datuma je održana konferencija na kojoj su govorili dr Dragan Laušević, epidemiolog pri Institutu za javno zdravlje, Goran Ojdanić u ime Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj, odnosno Jedinice za sprovođenje programa ,,Jačanje odgovora na HIV među grupama u povećanom riziku za HIV“ koja daje podršku Juventasovim naporima da se unaprijedi zdravlje sekualnih radnica u Crnoj Gori, i Tijana Žegura, programska direktorica Juventasa.

Tokom organizovane konferencije za štampu prezentovani su nalazi aktuelnih istraživanja sprovedenih među seksualnim radnicama. Institut za javno zdravlje Crne Gore je po treći put 2012. godine sproveo Nacionalnu bio-bihevioralnu studiju sa seksualnim radnicama (prethodna istraživanja su sprovedena 2008. i 2010), angažujući kao i na prethodnim istraživanjima Juventas u ulozi implementacionog partnera. Takođe, na konferenciji su prezentovani i nalazi anketnog istraživanja Juventasa koja su paralelno sprovedena 2010. i 2012. godine. Juventasovo anketno istraživanje je za cilj imalo prikupljanje podataka o socio-ekonomskim karakteristikama bavljenja prostitucijom, te učestalosti nasilja nad njima.

U istraživanju je učestvavalo 200 seksualnih radnica iz svih krajeva Crne Gore, a predstavljeni podaci na konferenciji govore da su osobe koje prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori visoko diskriminisane i stigmatizirane i nalaze se na samoj društvenoj margini, a kao takve su izložene stalnom i neprekidnom nasilju koje se vrši nad njima, te direktnom ugrožavanju života. Pomenuto društveno izopštenje koje proističe iz stigmatizacije seksualnih radnica/ka dovodi do onemogućavanja pristupazdravstvenoj zaštiti, obezbjeđivanju stambenog prostora, alternativnim vidovima rada,i istovremeno dovode do izolacije i odvajanja njihove djece. Mora se stati na kraj nasilju nad osobama koje prodaju seksualne usluge ne samo radi dobrobiti ove populacije, već društva u cjelini!

 

Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad seksulanim radnicama 2011

 

NVO "Juventas" je u subotu 17. decembra sa početkomu 11:00 časova održao pres konferenciju povodom obilježavanja Svetskog dana bore protiv nasilja nad seksualnim radnicama. Predstavnici NVO "Juventas" su na pres konferenciji predstavili rezultate projekta "Zdravlje na ulici"- terenski rad sa osobama koje prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori, rezultate Druge nacionalne bio-bihejvioralne studije sa osobama koje prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori i rezultate anketnog istrazivanja medju seksualnim radnicama i radnicima u Crnoj Gori, a po pitanju socio- ekonomskih razloga bavljenjem prostitucije, te nasilja nad njima.

Na pres konferenciji su govorili:

  • Maja Laković, pomocnica Ombudsmana
  • Ivana Vujović, predsjednica UO Juventasa i član Nacionalne komisije za AIDS
  • Tijana Pavicević, programski direktor Juventasa, koordinator programa smanjenja štete

Projekat "Zdravlje na ulici"je namijenjen poboljsanju kvaliteta zivota osoba koje se bave prodajom seksualnih usluga u Crnoj Gori, a kroz pruzanje servisa zdravstvene i psihosocijalne podrske. Sastoji se iz dva metodoloska segmenta namijenjena populaciji:

terenskog rada koji se sprovodi 4 puta sedmicno na nacionalnom nivou, u periodu od 20h do 01h

rada dnevnog centra koji radi 3 puta sedmicno u Podgorici, u periodu od 16h do 20h

Drugu nacionalnu bio-bihejvioralnu studiju je Institut za javno zdravlje Crne Gore u partnerstvu sa Juventasom, a u sklopu projekta "Podrska implementaciji nacionalne strategije za AIDS", sproveo tokom 2010 godine, na uzorku od 190 osoba iz Crne Gore. Prezentovace se socio- demografski podaci i oni koji se ticu nasilja nad ovom kategorijom stanovnistva.

Anketno istrazivanje medju osobama koje prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori je Juventas sproveo u toku 2010 godine na uzorku od 150 osoba. Predstavice se podaci koji se ticu socio- ekonomskih razloga bavljenjem prostitucijom, te nasilja nad ovom kategorijom stanovnistva, a vezanih samo za drzavljane Crne Gore.

17. decembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicima/ama. Ovaj datum se od 2003. godine obilježava u cijelom svijetu, posebno u državama gdje je seksualni rad ilegalan i gjde se smatra kao krivično djelo. Obilježavanjem ovog dana se skreće pažnja na zločine počinjene nad seksualnim radnicima širom svijeta, kao i potebu za uklanjanjem stigme i diskriminacije prema ovoj vrlo ranjivoj populaciji. Na ovaj dan, NVO Juventas se pridružio hiljadama seksualnih radnica i radnika, kao i onima koji ih podržavaju u njihovim zahtjevima da se prestane sa stigmom, diskriminacijom, zloupotrebom moći i svih ostalih manifestacija nasilja nad njima.