Publikacije

It is necessary that the Government of Montenegro immediately starts the legal procedure for amending the in catering facilities, which in fact abolished the ban on smoking in public spaces. Law on fees for the use of tobacco products, and ...
Od trenutka kada se šira javnost susrela sa temom ljudskih prava LGBT osoba, 2003. godine, pa sve do danas, crnogorsko društvo je ostvarilo veliki napredak u cilju prihvatanja različitosti. Ovaj napredak oslikava se kroz umanjen stepen ...
On 1 January 2016, Juvetas and Centre for Monitoring and Research – CeMI and Queer Montenegro, started implementing the project Equal Access to Justice in Criminal Justice System of Montenegro. The project is implemented with the support of the ...
NVO Juventas je, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja- CEMI i Kvir Montenegro, 01. januara 2016. godine počeo sa sprovođenjem projekta Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore. Projekat se sprovodi uz podršku ...
Nevladine organizacije Juventas i CeMI podnijele su Inicijativu Vladi Crne Gore kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Social and child protection provide and implement measures and programs for individuals and families with unfavorable personal or family circumstances, which include prevention, assistance in satisfying the basic existential needs and ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
UČINKOVITOST SISTEMA SOCIJALNIH DAVANJA U OBEZBJEĐIVANJU MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI je studija koju potpisuju Biljana Zeković. izvršna direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja i Sreten Jakić, Ivana Vujović i Martina ...
  “SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, launched in August 2014, was supported by European Commission via EU Delegation to Montenegro, and is being implemented by NGO Juventas and SOS ...
In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  The general attitude of Montenegrins towards LGBT population can be characterized as negative. A great number of those questioned who consider homosexuality, bisexuality and transgender a disease, often “incurable”, also oppose to ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  Reprezentativno istraživanje je u periodu od 15. maja do 05. juna 2015. putem CATI metode sproveo Juventas na uzorku od 1034 ispitanika. Upitnik su osmislili članovi Kaolicije za društvene promjene. Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanjum ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
Prev Next

 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da je to bitka koja ne može biti dobijena bez slobodnih medija i jakog civilnog društva. Ali moramo uključiti i omladinu u  razgovor na tu  temu, inače teško da ćemo uspjeti. I to ne samo zato što su mladi
 budućnost, već što na njih upravo u ovom trenutku utiču I oblikuju ih pritisci današnjice.

 Kao što ćete vidjeti iz ovih priča, mladi ljudi u Crnoj Gori se već suočavaju sa teškim izborima. Posmatraju svoje najbliže kako trpe posljedice korupcije, netolerancije i neefkasnosti.  Ono što oni vide i doživljavaju u djetinjstvu i adolescenciji stvara osnove toga u kakve će se građane razviti – i kakva će zemlja Crna Gora postati. Da li prepisuju na testovima ili  marljivo rade zato što je to ispravno? Podržavaju li one koji su slabiji ili jednostavno okrenu glavu u stranu? Da li krive druge i predaju se kada se suoče sa preprekom ili pokušavaju  da  učine sistem boljim?

 Kao majka, čvrsto vjerujem da je jedan od najboljih načina da se borimo protiv bolesti društva tako što ćemo mladima omogućiti da se njihov glas čuje i damo im prostora da naprave  promjene. Zaposleni u Ambasadi SAD i ja smo posvećeni tome da mladima pomognemo da postanu lideri u svojoj zemlji i zajednici, ne samo u budućnosti, već danas. Kroz  međunarodne razmjene, partnerstva sa nevladinim organizacijama ili, jednostavno, omogućavajući im da izraze svoje mišljenje, nadamo se da će naši programi biti iskra koja će  pomoći crnogorskoj omladini da ostvari svoj puni potencijal.

 Imam potpuno povjerenje u potencijal mladih Crne Gore, ali oni ne mogu sve postići sami. Potrebni su im roditelji koji će ih ohrabriti da ostanu dosljedni sebi, profesori koji podstiču  kritičko razmišljanje i optimizam, i lideri koji su posvećeni tome da budu njihovi mentori i uzori.

 U saradnji sa tri nevladine organizacije - JUVENTAS i Atak iz Crne Gore i “The Moth” iz Sjedinjenih Država - okupili smo5 12 Priče o svakodnevnim etičkim dilemama učenike i  studente od Pljevalja do Ulcinja da govore o onome što im je važno i da svoje vršnjake inspirišu na pravi izbor. Na radionici u jednoj od srednjih škola u Podgorici, na kojoj su neki od  učesnika programa govorili svoje priče na Međunarodni dan protiv korupcije, jedna mlada dama je rekla: “Da je ovo bilo obično predavanje, vjerovatno vas ne bih saslušala. Ali iz ove  učionice ću izaći kao neko ko će se vaših priča sjetiti svaki put kada treba da donesem važnu odluku.” Ovi učenici i studenti su pokazali istinsku hrabrost predstavljajući svoje priče.  Naš zadatak je da ih saslušamo.

 

 Publikaciju možete preuzeti ovdje: Priče_o_svakodnevnim_etičkim_dilemama.pdf